13.06.2024

Debata Młodych w Szydłowie

Jest takie powiedzenie „Dzieci i Ryby głosu nie mają” ale nie w Szydłowie.

28 maja 2024  w ramach Gminnych Dni Młodzieży w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie odbyła się Debata Młodych, w której udział wzięli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Zespołu Szkół ze Starej Łubianki i Szydłowa. Młodzież podzielona na dwa zespoły: Szanse i Zagrożenia dyskutowała na temat: „Młodzi na wsi szanse i zagrożenia”.

Dyskusja była bardzo owocna młodzież poruszyła wiele kwestii: bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, poziom kształcenia i dostęp do szkół, relacje międzyludzkie, ekologia, czystość powietrza, a każda ze stron przestawiała swoje argumenty. Następnie publiczność biorąca udział w debacie głosowała, której strony argumenty do niej przemawiały.
Wynik był jednoznaczny większością głosów zwyciężyła strona szans. Młodzież oceniła, że życie na wsi nie tylko nie pozbawia ich możliwość ale daje szanse na bezpieczne i mniej stresujące życie. Liczba argumentów za była przeważająca w stosunku do tych przeciw.

Młodzieży tak spodobał się ten sposób dyskusji, że zdecydowano o kolejnych etapach debat, które będą organizowane cyklicznie w kolejnych szkołach.

Dziękujemy bardzo Zespołowi Szkół w Szydłowie za organizację wydarzenia.

Galeria zdjęć
Powrót do kategorii