Kilka słów o Radzie:

  1. Rada jest organem reprezentującym uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Szydłowo, oraz kontynuujących edukację szkołach ponadpodstawowych.
  2. Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży Gminy Szydłowo o charakterze konsultacyjnym.
  3. Podstawą działania Rady jest praca społeczna zamieszkałych w gminie Szydłowo przedstawicieli społeczności szkolnych, zwanych dalej radnymi-juniorami.
  4. Podstawą prawną działania Rady jest uchwała Rady Gminy Szydłowo oraz Statut.
  5. Rada wybiera następujące organy: Prezydium Rady, Komisję Rewizyjną, pozostałe komisje.
  6. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych zgodnie z przyjętym planem pracy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.
  7. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium.
  8. Terenem działalności Rady jest Gmina Szydłowo.
  9. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy Szydłowo.
  10. Kadencja Rady trwa: 3 lata, począwszy od pierwszego posiedzenia Rady dla I Kadencji Młodzieżowej Rady, oraz 4 lata liczona od 15 października dla kolejnych kadencji.
Dokumenty opracowane przez Młodzieżową Radę Gminy Szydłowo I kadencji Manifest Młodego Pokolenia czyli postulaty młodzieży z Wielkopolski Skład Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo w trakcie trwania kadencji. I kadencja 2021-2023

1. Przewodnicząca Karolina Wojnowska 2. Wiceprzewodnicząca Amelia Cieślak 3. Sekretarz Maciej Bednarski 4. Radny-junior Antoni Czyżykowski 5. Radny-junior Dawid Grochalski 6. Radna-junior Kornelia Jaworska 7. Radna-junior Aniela Kasiorkiewicz 8. Radna-junior Zuzanna Kołodziejska 9. Radny-junior Adam Kołodziejczyk

10. Radna-junior Amelia Księżak 11. Radny-junior Jakub Pawelec 12. Radny-junior Adam Świerszcz 13. Radna-junior Zuzanna Trojanowska 14. Radna-junior Natalia Trzeciak

Po wyborach uzupełniających:

1. Przewodnicząca Karolina Wojnowska 2. Wiceprzewodnicząca Amelia Cieślak 3. Sekretarz Maciej Bednarski 4. Radny-junior Antoni Czyżykowski 5. Radny-junior Dawid Grochalski 6. Radna-junior Kornelia Jaworska 7. Radna-junior Martyna Kania 8. Radna-junior Zuzanna Kołodziejska 9. Radny-junior Adam Kołodziejczyk

10. Radna-junior Amelia Księżak 11. Radny-junior Jakub Pawelec 12. Radny-junior Oskar Hibner 13. Radna-junior Zuzanna Trojanowska 14. Radna-junior Natalia Trzeciak

15. Radny-junior Radosław Zawadzki

 

II Kadencja 2023-2027: 1. Przewodnicząca: Amelia Cieślak 2. Wiceprzewodnicząca: Gabriela Presnal 3. Sekretarz: Radosław Zawadzki Okręg nr I 4. Młodzieżowa Radna: Iga Cichoń 5. Młodzieżowa Radna: Zuzanna Grygier 6. Młodzieżowa Radna: Matylda Jodda 7. Młodzieżowa Radna: Natalia Trzeciak 8. Młodzieżowy Radny: Wiktor Lewandowski Okręg nr 2 9. Młodzieżowa Radna: Paula Iwanicka 10. Młodzieżowa Radna: Zuzanna Kabacka 11. Młodzieżowa Radna: Aleksandra Wiśniewska Okręg nr 3 12. Młodzieżowa Radna: Martyna Kania 13. Młodzieżowa Radna: Roksana Polak 14. Młodzieżowy Radny: Igor Rachwalski