Najważniejszy dokument, który określa zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy 

W dniu 26 maja 2023 r. Rada Gminy Szydłowo na wniosek Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo przyjęła nowy Statut Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo. Statut ten jest efektem pracy młodzieżowych radnych, a zmiany w nim zawarte maja na celu przede wszystkim dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz usprawnienie pracy i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo. UCHWAŁA NR LXIV/617/2023 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy https://esesja.pl/zalaczniki/219153/uchwala-lxiv6172023_2280134.pdf   W Uchwale Rady Gminy Szydłowo nr XII/111/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy znajdziesz Statut Młodzieżowej Rady Gminy, kliknij tutaj :  UCHWAŁA NR XII/111/2019 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy https://esesja.pl/zalaczniki/71037/xvii_168_2019_mrg_zmiany_669806.pdf https://esesja.pl/zalaczniki/137346/xxxv_387_2021_1314523.pdf