Najważniejszy dokument, który określa zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy 

  W Uchwale Rady Gminy Szydłowo nr XII/111/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy znajdziesz Statut Młodzieżowej Rady Gminy, kliknij tutaj :  UCHWAŁA NR XII/111/2019