Kilka słów o Prezydium:

  1. Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium jest organem wykonawczym Rady.
  2. Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Sekretarz Rady.
  3. Do zadań Prezydium należy w szczególności: