Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo

II kadencja 2023-2027:

Amelia Cieślak

Przewodnicząca

Gabriela Presnal

Wiceprzewodnicząca

Radosław Zawadzki

Sekretarz

I kadencja 2021-2023:

 

Karolina Wojnowska

Przewodnicząca

Amelia Cieślak

Wiceprzewodnicząca

Maciej Bednarski

Sekretarz

Kilka słów o Prezydium:

  1. Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium jest organem wykonawczym Rady.
  2. Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Sekretarz Rady.
  3. Do zadań Prezydium należy w szczególności: