Budżet Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo, czyli jakimi środkami dysponują radni juniorzy?

 
  1. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z budżetu Gminy Szydłowo.
  2. Zapotrzebowanie na środki finansowe składa Rada w terminie zgodnym z procedurą uchwalania budżetu do Opiekuna.
  3. Wysokość środków finansowych na realizację celów ustala Rada Gminy Szydłowo w uchwale budżetowej.
  4. W budżecie gminnym zaplanowano: