Komisje Problemowe powołane w kadencji 2021-2023

Komisja ds. Magii Świat Bożego Narodzenia Komisja ds. organizacji I Zlotu Młodzieżowych Rad Wielkopolski Komisja ds. organizacji Gminnych Dni Młodzieży

Skład Komisji Rewizyjnej powołanej w kadencji 2021-2023.

Zuzanna Kołodziejska

Przewodnicząca

Natalia Trzeciak, Jakub Pawelec

Członkowie

 

Komisja Rewizyjna powołana jest do stałego kontrolowania całokształtu działalności rady

  1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: kontrola przestrzegania Statutu, kontrola wykonywania uchwał Rady, rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady.
  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych-juniorów.
  3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium Rady ani przewodniczący pozostałych komisji problemowych Rady.
  4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.