Komisja Rewizyjna powołana jest do stałego kontrolowania całokształtu działalności rady

  1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: kontrola przestrzegania Statutu, kontrola wykonywania uchwał Rady, rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady.
  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych-juniorów.
  3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium Rady ani przewodniczącypozostałych komisji problemowych Rady.
  4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.