W skład Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo wchodzą:

w Okręgu nr 1 radni-juniorzy w składzie:

w Okręgu nr 2 radni-juniorzy w składzie:

w Okręgu nr 3 radni-juniorzy w składzie:

 

 

Radny-junior ma obowiązek:

  • przestrzegania Statutu i uchwał Rady,
  • udziału w realizacji celów Rady,
  • uczestniczenia w sesjach Rady oraz w pracach organów Rady, do których został wybrany,
  • informowania swoich wyborców o działalności Rady,
  • przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady,
  • przedłożenia usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady lub Komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po ustaniu przyczyny nieobecności,
  • powiadomienia Przewodniczącego Rady i Opiekuna Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania.