Sposób przeprowadzenia wyborów

 1. Wybory do Rady pierwszej kadencji zarządza Wójt Gminy Szydłowo w drodze zarządzenia powołując Gminną Komisję Wyborczą. Gminna Komisja Wyborcza składa się z 4 – 7 osób. W jej skład wchodzą po dwóch reprezentantów z każdej szkoły oraz opiekun wyznaczony przez Radę Gminy. Gminna Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Wybory są równe – każdy ma jeden głos.
 3. Wybory są większościowe – radnym-juniorem zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów w danym „okręgu”.
 4. Wybory są bezpośrednie – głosować można tylko osobiście.
 5. Tworzy się trzy okręgi wyborcze:

  okręg Nr 1 obejmuje obwód Zespołu Szkół w Szydłowie, tj. Szydłowo, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada, Furman, Kotuń, Cyk, Kłoda, Nowy Dwór, Leżenica - Kolonia, Gądek, Leżenica, Pokrzywnica, Róża Wielka, Róża Mała, Różanka, Skrobek;

  okręg Nr 2 obejmuje obwód Zespołu Szkół w Starej Łubiance, tj. Stara Łubianka, Nowa Łubianka, Tarnowo, Zabrodzie, Czaplino, Płytnica, Krępsko, Dobrzyca;

  okręg Nr 3 obejmuje obwód Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, tj. Skrzatusz, Pluty, Coch, Dąbrowa, Klęśnik, Wildek, Bryś - Folwark.

 6. W poszczególnych okręgach wybiera się: w okręgu Nr 1 – siedmiu radnych-juniorów, w okręgu Nr 2 – pięciu radnych-juniorów, w okręgu Nr 3 – trzech radnych-juniorów.