Sposób przeprowadzenia wyborów

Wybory do Młodzieżowej Rady zarządza Wójt Gminy Szydłowo w drodze zarządzenia powołując Gminną Komisję Wyborczą. Gminna Komisja Wyborcza składa się z co najmniej 4 osób. W jej skład wchodzą:   Wybory są równe – każdy ma jeden głos. Wybory są większościowe – Młodzieżowym Radnym zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów w danym „okręgu”. Wybory są bezpośrednie – głosować można tylko osobiście. Udział w głosowaniu jest dobrowolny. Tworzy się trzy okręgi wyborcze:

okręg Nr 1 obejmuje obwód Zespołu Szkół w Szydłowie, tj. Szydłowo, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada, Furman, Kotuń, Cyk, Kłoda, Nowy Dwór, Leżenica - Kolonia, Gądek, Leżenica, Pokrzywnica, Róża Wielka, Róża Mała, Różanka, Skrobek;

okręg Nr 2 obejmuje obwód Zespołu Szkół w Starej Łubiance, tj. Stara Łubianka, Nowa Łubianka, Tarnowo, Zabrodzie, Czaplino, Płytnica, Krępsko, Dobrzyca;

okręg Nr 3 obejmuje obwód Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, tj. Skrzatusz, Pluty, Coch, Dąbrowa, Klęśnik, Wildek, Bryś - Folwark.

W poszczególnych okręgach wybiera się: w okręgu Nr 1 – siedmiu Młodzieżowych Radnych, w okręgu Nr 2 – pięciu Młodzieżowych Radnych, w okręgu Nr 3 – trzech Młodzieżowych Radnych. Wybory są realizowane za pośrednictwem strony internetowej www.mrgszydlowo.pl