UCHWAŁY 2022 r. Uchwały z VI Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 lutego 2022 r. : UCHWAŁY 2021 r. Uchwały z I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 czerwca 2021 r. : Uchwały z II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 września 2021 r. : Uchwały z III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 października 2021 r. : Uchwały z IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 października 2021 r.: Uchwały z V Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 grudnia 2021 r.: PROTOKOŁY: Protokół z I Sesji MRG Szydłowo z dnia 14.06.2021 r. Protokół z II Sesji MRG Szydłowo z dnia 22.09.2021 r. Protokół z III Sesji MRG Szydłowo z dnia 22.10.2021 r. Tekst obwieszczenie o wyborze do Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo zatwierdzające wynik wyborów