Wybory uzupełniającej do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w 2022r. oparte są na podstawie prawnej:

 1. ZARZĄDZENIE189_2023 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo

Wybory II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w 2023r. oparte są na podstawie prawnej:

 1. Uchwała Nr LXIV\617\2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy https://esesja.pl/zalaczniki/219153/uchwala-lxiv6172023_2280134.pdf
 2. ZARZĄDZENIE 158_2023 w sprawie zarządzenia wyborów II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo

Wybory uzupełniającej do Młodzieżowej Rady Gminy w 2022r. oparte są na podstawie prawnej:

 1. Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy https://esesja.pl/zalaczniki/56007/xii_111_2019_mrg_529347.pdf
 2. Uchwała Nr XVII/168/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/111/2019 https://esesja.pl/zalaczniki/71037/xvii_168_2019_mrg_zmiany_669806.pdf
 3. Uchwała Nr XXXV/387/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy https://esesja.pl/zalaczniki/137346/xxxv_387_2021_1314523.pdf 
 4. Zarządzenie Wójta Gminy Szydłowo NR 229/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Szydłowo NR 255/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia II tury wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w 2019 r. oparte są na podstawie prawnej:

 1. Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy https://esesja.pl/zalaczniki/56007/xii_111_2019_mrg_529347.pdf
 2. Uchwała Nr XVII/168/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/111/2019 https://esesja.pl/zalaczniki/71037/xvii_168_2019_mrg_zmiany_669806.pdf
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Szydłowo Nr 178/202021 września 2020 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo https://bip.szydlowo.pl/files/file_add/download/915_178_2020.pdf