27.01.2023

DISCO PARTY MŁODYCH

Wydarzenie adresowane do mieszkańców Gminy Szydłowo w wieku od 13 do 18 roku życia.

Jednocześnie informujemy,  iż za dotarcie i powrót z dyskoteki małoletnich odpowiadają opiekunowie (rodzice).

Powrót do kategorii