25.10.2023

Poznajcie kandydatów na Młodzieżowych Radnych w wyborach uzupełniających

Wybory uzupełniające zostały ogłoszone dla dwóch okręgów wyborczych, do Gminnej Komisji Wyborczej zgłosili się następujący kandydaci:

  • w okręgu nr 1 obejmujący swoim zasięgiem obręb ZS w Szydłowie: brak zgłoszeń
  • w okręgu nr 2obejmujący swoim zasięgiem obręb ZS w Starej Łubiance: Aleksandra Wiśniewska oraz Nikola Wyrwas

Powrót do kategorii