10.09.2021

Spotkanie młodzieży z Sędzią Anną Marią Wesołowską.

Radne-junior Amelia Księżak, Karolina Wojnowska, Zuzanna Kołodziejska oraz Zuzanna Trojanowska z Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo, 8 września wzięły udział w spotkaniu młodzieży z Sędzią Anną Marią Wesołowską. Poruszane były tematy związane między innymi z przemocą wśród dzieci i młodzieży, powszechnym stosowaniem „przerywników” w mowie potocznej, a także brakiem reakcji otoczenia na krzywdę i niesprawiedliwość. Radne-junior obiecały Sędzi, iż podejmą działania w ramach Młodzieżowej Rady Gminy w celu poprawy sytuacji i wsparcia młodzieży.

 

Powrót do kategorii