31.10.2023

Wyniki Wyborów Uzupełniających do II Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo

W wyniku wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo dwie kandydatki z Okręgu nr 2

Aleksandra Wiśniewska i Nikola Wyrwas otrzymały tą samą ilość głosów (po 12 głosów). 

W związku z powyższym na podstawie  § 38 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo:

1. Za wybranych w danym okręgu uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów decyduje wynik losowania
przeprowadzonego przez Gminną Komisję Wyborczą. O terminie i miejscu losowania Komisja powiadamia
zainteresowanych kandydatów, którzy mogą być obecni w trakcie losowania.

Losowanie odbyło się 7 listopada o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy Szydłowo.

W wyniku losowania Młodzieżową Radną została Aleksandra Wiśniewska

Powrót do kategorii