14.09.2021

Zaproszenie na II sesje Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo

Jaraczewo, 13 września 2021 r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 22 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo (DZ .U. Woj. Wlkp. z 3 października 2019 r. poz. 8296)

zapraszam na:

II Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo I Kadencji, która odbędzie się
20 września br. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2

Proponowany porządek obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo:
1. Otwarcie obrad sesji;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Stwierdzenie prawomocności obrad;
4. Dyskusja nad budżetem Młodzieżowej Rady Gminy;
5. Dyskusja nad strategią rozwoju Młodzieżowej Rady Gminy;
6. Analiza Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo;
7. Interpelacje oraz wnioski radnych-juniorów;
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady
Gminy Szydłowo
Karolina Wojnowska

Powrót do kategorii