14.10.2021

Zaproszenie na III Sesje Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo

ZAPROSZENIE

 

     Na podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 22 ust. 2  Statutu Młodzieżowej Rady Gminy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo (DZ .U. Woj. Wlkp. z 3 października 2019 r. poz. 8296)

zapraszam na:

III Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo I Kadencji, która odbędzie się

22  października br. (piątek) o godzinie 16:30 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2

Proponowany porządek obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo:

  1. Otwarcie obrad sesji;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad;
  4. Dyskusja nad budżetem Młodzieżowej Rady Gminy;
  5. Spotkanie on-line z Panem Dyrektorem CUK w Szydłowie Adamem Lewickim;
  6. Spotkanie z Panią Kierownik GOPS Elżbietą Danielską-Konopacką ;
  7. Interpelacje oraz wnioski radnych-juniorów;
  8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady

Gminy Szydłowo

Karolina Wojnowska

Powrót do kategorii